lunes, 17 de octubre de 2016

2 oficials de segona de paleta i 1 agent cívic integrador social. Ajuntament de Viladecavalls (Barcelona)

Per resolució de l'Alcaldia de data 29 de setembre de 2016 han estat aprovades les bases i simultàniament la convocatòria del procés de selecció per a cobrir els següents llocs de treball:
- 2 oficials de segona de paleta
- 1 agent cívic integrador social
tots ells inclosos en el “Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, per a l'any 2016.
Les bases es poden consultar al taulell d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal https://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/informació-oficial/anuncis-edictes.
El termini per presentar sol.licituds per prendre part en el procés de selecció, serà de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Els successius anuncis es faran públics exclusivament en el tauler municipal d'edictes i a l'esmentat web.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia