martes, 25 de octubre de 2016

subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.

 Objecte Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016, i aprovar els annexos I, II i III.
Objectiu específic La present convocatòria té com a objectiu específic incentivar el desenvolupament d’accions i programes educatius que afavorisquen la vinculació entre l’educació formal i no formal i que potencien l’assoliment dels valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania compromesa amb l’entorn.
Els àmbits d’actuació dels programes i les accions podran ser, entre altres:
– L’educació per a la salut.
– L’educació viària.
– L’educació civicotributària.
– La igualtat de gènere i la coeducació.
– La diversitat sexual, de gènere i familiar.
– L’educació per al desenvolupament i per una ciutadania global.
– La resolució pacífica de conflictes i la promoció de la convivència.
Termini i llocs de presentació 1. Les sol·licituds es presentaran, en el model normalitzat que figura com a annex I, en el termini de de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.{del 26 d'octubre al 9 de noviembre de 2016, a.i.}
2. Les sol·licituds i la documentació complementària que disposa el resolc nové d’aquesta resolució es dirigiran a la Direcció General de Política Educativa i es presentaran preferentment en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, número 32, 46015 València, o en els registres de les direccions territorials de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de:
– Alacant, carrer Carratalà, 47, 03007 Alacant.
– Castelló, avinguda del Mar 33, 12003 Castelló de la Plana.
– València, carrer Gregori Gea, 14, 46009 València.
També podran presentar-se en els llocs assenyalats en la Llei del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia