martes, 11 de octubre de 2016

1 Psicòleg/a (A1) i 1 Educador/a d'escola bressol (B). Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Mitjançant Decrets de 26 de setembre de 2016, la Regidoria delegada de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha aprovat les bases específiques del procés selectiu per a la cobertura de les places següents (convocatòries 7 i 8 de l'Oferta pública d'ocupació 2016):

Grup
EscalaSubescalaDenominació
Nombre places
TORNSISTEMA DE SELECCIÓ
A1
Admin. especialTècnica superiorPsicòleg/a
1
LliureConcurs-oposició
B
Admin. especialTècnica auxiliarEducador/a d'escola bressol
1
LliureConcurs-oposició

El text íntegre de les bases específiques de les dues convocatòries es pot consultar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 d'octubre de 2016.
El període de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 12 al 31 d'Octubre de 2016, a.i.}  -


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia