viernes, 7 de octubre de 2016

borsa de treball d'enginyers i arquitectes tècnics, d'una borsa de personal tècnic en periodisme i comunicació, i selecció d'un/a tècnic/a especialista en psicologia per contracte de relleu. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

La Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 20165 va aprovat les Bases reguladores i convocatòries que es detallen:

- CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE PERSONAL TÈCNIC EN ENGINYERIA I ARQUITECTURA TÈCNICA.
- CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE PERSONAL TÈCNIC/A EN PERIODISME
I COMUNICACIÓ.
- TÈCNIC/A SUPERIOR EN PSICOLOGIA PER CONTRACTE DE RELLEU

Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 8 al 27 d'octubre de 2016, a.i.}
La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes dels i les aspirants que s'admeten i s'exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal i al taulell d'anuncis de la corporació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia