domingo, 16 de octubre de 2016

1 docent: Tècniques de Dansa Contemporània Somàtiques. Organisme Autònom Institut del Teatre

Per decret de la presidència de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 27 de setembre de 2016 (núm. ref. 1124/16), s'aproven les bases i convocatòria per a la provisió temporal d'un lloc de treball de docent necessari d'acord amb el Pla d'Ordenació Acadèmica POA de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre” següent:

CODIDenominació
22/16-17Tècniques de Dansa Contemporània Somàtiques

Les bases íntegres d'aquesta convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 5 d'octubre de 2016, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d'internet: www.institutdelteatre.cat.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 15 al 24 d'octubre de 2016, a.i.}
Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al web.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia