miércoles, 26 de octubre de 2016

1 mestre per a la llar d'infants . Ajuntament de Mediona (Barcelona)

Per resolució de l'alcaldia número 226/2016, de data 18 d'octubre de 2016, s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir, per concurs, una plaça de mestre per a la llar d'infants, per substitució d'un treballador amb dret a reserva del lloc de treball i per la creació d'una bossa d'interinitat.
La publicació integra de les bases aprovades que regeixen aquesta convocatòria està publicada en el BOP de data 25/10/2016.
El termini per a la prestació de sol·licitud és de vint dies naturals comptats a partir del següent de la darrera publicació (BOP, DOG i tauler d'anuncis de l'ajuntament).{del 26 de'octubre al 14 de noviembre de 2016, a.i.}  www.mediona.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia