jueves, 27 de octubre de 2016

Borses de treball: Treballadors/es Socials, Educadors/es Socials, Pedagog/a EAIA, Administratiu/iva, Auxiliar Administratiu/iva. Consell Comarcal de l'Alt Penedés (Barcelona)

La Junta de Govern en sessió de 6 d'octubre de 2016 va aprovar les bases específiques del concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat, per a la creació i funcionament de sis borses de treball per a realitzar contractacions temporals i/o nomenaments d'interins/es del CCAP dels professionals següents:

NÚM. CONVOCATÒRIA
DENOMINACIÓ
GRUP
SISTEMA DE SELECCIÓ
VINCLE
TITULACIÓ
G4010_2016_0002
Treballadors/es Socials
A2
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Diplomatura en Treball Social
G4010_2016_0003
Educadors/es Socials
A2
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Diplomatura en Educació Social
G4010_2016_0004
Pedagog/a EAIA
A1
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Llicenciatura en Pedagogia.
G4010_2016_0005
Psicòleg/òloga EAIA
A1
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Llicenciatura en Psicologia.
G4010_2016_0006
Administratiu/iva
C1
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior, batxillerat o equivalent
G4010_2016_0007
Auxiliar Administratiu/iva
C2
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
ESO, Formació professional de primer grau, cicles formatius de grau mig o equivalent.

Igualment, es va aprovar convocar simultàniament la provisió de les borses de treball del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb vincle laboral dels llocs de treball següents:

NÚM. CONVOCATÒRIA
DENOMINACIÓ
GRUP
G4010_2016_0002Treballadors/es Socials
A2
G4010_2016_0004Pedagog/a EAIA
A1
G4010_2016_0005Psicòleg/òloga EAIA
A1
G4010_2016_0006Administratiu/iva
C1
G4010_2016_0007Auxiliar Administratiu/iva
C2

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 28 d'Octubre al 16 de noviembre de 20165, a.i.}

Les bases es podran consultar a l'apartat de Recursos Humans o al tauler d'edictes i anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (https://seu.ccapenedes.cat/).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia