lunes, 24 de octubre de 2016

1 Arquitecte tècnic en règim interí. Ajuntament de Cervelló (Barcelona)

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 14 d'octubre de 2016 s'han aprovat les Bases, que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'un/a professional per a la cobertura temporal del lloc de treball de Tècnic especialista-arquitecte tècnic per la baixa mèdica de la seva titular.
La documentació està a disposició de les persones interessades en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web: www.cervello.cat. (oferta pública)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia