lunes, 24 de octubre de 2016

1 psicòleg municipal (A1) -a través de contracte de relleu - i borsa de treball. Ajuntament de Carlet (Ribera Alta-València)

EDICTE 
Per resolució núm. 2588 de l’alcaldessa de data 19 d’octubre de 2016, s’aproven les bases que han de regir la contractació a través de con - tracte de relleu d’un/a psicòleg municipal dins del grup de titulació A1 mitjançant concurs oposició i constitució de borsa de treball. 
Les sol·licituds per a formar part en la convocatòria es presentaran durant el plaç de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació del anunci d’esta convocatòria en el Bulletí Oficial de la Província. Si l’ultim dia fora dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat al següent dia hàbil. [Ley 39/2015, de 1 de octubre, BOE del 2 de octubre: {del 25 d'Octubre al 8 de Novembre de 2016, a.i.}]  [https://carlet.sedelectronica.es]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia