viernes, 7 de octubre de 2016

borsa de treball de conserges. Ajuntament de Cubelles (Barcelona)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària de data 14 de setembre de 2016 aprova les bases que regiran la creació, mitjançant sistema de concurs oposició, d'una borsa de treball de personal laboral temporal per a la selecció de conserges.
En el “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 6 d'octubre de 2016 es fan públiques íntegrament les bases de la present convocatòria.
El termini de presentació d'instàncies és de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la present convocatòria al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”. {del 8 al 27 d'octubre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia