lunes, 17 de octubre de 2016

1 Tècnic/a de joventut en règim laboral interí/ina i la creació d’una borsa de treball. Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de setembre de 2016, s'han aprovat les bases reguladores de la convocatòria per la contractació, mitjançant concurs- oposició d'un tècnic/a de joventut en règim laboral interí/na i la creació d'una borsa de treball. Exp. 1020/2016.
En compliment del que estableix la normativa vigent, es fa públic que el text íntegre de les bases aprovades, es pot consultar a la pàgina web de l'ajuntament www.caldesdemalavella.cat
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 d'octubre al 7* de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia