jueves, 27 de octubre de 2016

1 tècnic de recursos humans, per contracte de relleu. Ajuntament de Canovelles (Barcelona)

L'Ajuntament de Canovelles procedeix a la convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant el procediment de concurs oposició, per a la contractació temporal d'un tècnic de recursos humans, mitjançant un contracte de relleu a temps complet per cobrir la jubilació parcial d'un tècnic de recursos humans, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals per interinitats i/o acumulació de tasques.
Les bases que regiran aquesta convocatòria s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 d'octubre de 2016, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Canovelles, al Portal de Transparència i a la web municipal www.canovelles.cat.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 28 d'octubre al 16 de noviembre de 2016, a.i.}, i s'hauran de presentar en el Registre de l'Ajuntament de Canovelles (Plaça de l'Ajuntament núm. 1, en horari de dilluns i dimarts de 8:30 a 18:00h i de dimecres a divendres de 8:30 a 14:00h.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia