domingo, 16 de octubre de 2016

1 Coordinador/a de Serveis . Ajuntament de les Masies de Voltregà (Barcelona)

Ajuntament de les Masies de Voltregà ANUNCI sobre convocatòria de personal interí.
Per Decret d'Alcaldia de 19 de setembre de 2016 va resoldre's aprovar les bases i la convocatòria per la provisió en règim interí del lloc de treball de Coordinador/a de Serveis per reserva del titular del lloc de treball.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2016 (CVE- Núm. de registre 022016016638).
Les instàncies es presentaran en el termini màxim de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC.{del 15 d'octubre al 3 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia