jueves, 24 de noviembre de 2016

1 director d'àrea de Serveis a les Persones. Ajuntament de Sitges  (Barcelona)

Es fa pública l'aprovació d'una NOVA CONVOCATÒRIA del procés de selecció per la provisió d´un lloc de treball de DIRECCIÓ D'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, subjecta al règim jurídic de Directiu Públic Professional, funcionari de carrera o personal laboral, amb bases específiques publicades al BOPB de data 06/06/2016, d'acord amb la Resolució de la Regidora de Recursos Humans, núm. 165/2016 de data 25/10/2016, que entre d'altres diu:
“PRIMER.- Aprovar una nova convocatòria del procés de selecció per la provisió d´un lloc de treball de DIRECCIÓ D'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, subjecta al règim jurídic de Directiu Públic Professional, funcionari de carrera o personal laboral. , per a un període que tal com estableix la base 4. de les Bases Específiques, serà de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 25 de noviembre al 14 de desembre de 2016, a.i.} - www.sitges.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia