miércoles, 23 de noviembre de 2016

borsa de treball de personal administratiu de qualsevol àmbit de l'Ajuntament de Terrassa i de personal auxiliar del servei de biblioteques

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, apartat Borses de Treball, en data 17 de novembre de 2016, han estat publicades les Bases íntegres (aprovades per Resolució núm. 8615 de 26 d'octubre de 2016) que han de regir el procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de:
- Personal administratiu de qualsevol àmbit de l'Ajuntament de Terrassa i personal auxiliar del Servei de Biblioteques de l'Ajuntament de Terrassa
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,{del 24 de novembre al 5* de desembre de 2016, a.i.} publicant-se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler).  www.terrassa.cat/es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia