sábado, 26 de noviembre de 2016

borsa de treball de tècnics informàtics. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

En data 9 de novembre de 2016, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha convocat, per Decret de la Presidència, el procediment selectiu de creació d'una borsa de treball de tècnics mitjans informàtics.
Les bases amb les condicions d'aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 222, de 21 de novembre de 2016.
Les sol·licituds, dirigides a la Presidència de Dipsalut, es presentaran en el Registre General de Dipsalut, amb el model normalitzat disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat). L'admissió de sol·licituds finalitza en un termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. {del 26 de novembre al 15 de desembre de 2016, a.i.}
Les actuacions successives d'aquesta convocatòria, d'acord amb el que s'especifica a les bases, es faran públiques en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i el web corporatiu de l'Organisme.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia