domingo, 20 de noviembre de 2016

1 plaça d'Agent de la Policia Local i borsa de reposició. Ajuntament de Roquetes (Tarragona)

Ajuntament de Roquetes EDICTE sobre convocatòria del concurs oposició lliure d'una plaça d'agent de la Policia Local i borsa de reposició.
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 213, de dimecres 9 de novembre de 2016, han estat publicades íntegrament les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent interí de la Policia local de Roquetes per cobrir la vacant produïda com a conseqüència de la Comissió de Serveis del seu titular i per a la creació d'una borsa de reposició, de l'Ajuntament de Roquetes.
Aquestes bases es van aprovar mitjançant resolució d'alcaldia número 653/2016 de data 27 d'octubre de 2016.
El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC. {del 19 de noviembre al 9* de desembre de 2016, a.i.}  - www.roquetes.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia