lunes, 28 de noviembre de 2016

borsa de treball d’Agents d’igualtat. Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Camp de Turia-València).

ANUNCI 
Per Resolució de la Regidora delegada de RR.HH. núm. 2777/2016 de data 16 de novembre, s’aprovaren les bases reguladores del procés de formació d’una borsa de treball d’Agents d’igualtat. 
El termini de presentació d’instàncies será de 10 dies naturals, que conten a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el BOP de València, havent d’aportar la documentació exigida en la base quarta de les bases. {del 29 de novembre al 7* de desembre dde 2016, a.i.}
Les bases de la present convocatòria es trobaran a disposició dels interessats en les oficines municipals, tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament www.lapobladevallbona.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia