sábado, 26 de noviembre de 2016

borses de treball: - oficial primera de la construcció, - tècnic/ca de promoció econòmica i - educador/ra social. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 635/2016, de 21 de novembre, s'ha resolt convocar els processos selectius per a la constitució i funcionament de les borses de treball temporal següents per al desenvolupament provisional de llocs de treball, mitjançant el nomenament de personal funcionari interí o la contractació de personal laboral temporal, i publicar les bases reguladores específiques, aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de 17 de novembre de 2016, al web municipal https://seu.larapita.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories/Personal_temporal):

- oficial primera de la construcció,
- tècnic/ca de promoció econòmica i
- educador/ra social,

El termini per presentar sol·licituds començarà l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà als vint dies naturals següents. {del 26 de noviembre al 15 de diciembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia