sábado, 26 de noviembre de 2016

borsa de personal tècnic en topografia. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

La Junta de Govern Local del dia 8 de novembre de 2016 va aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per la constitució d'una borsa de personal tècnic en topografia
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 26 de novembre al 15 de desembre de 2016, a.i.}
La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes dels i les aspirants que s'admeten i s'exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal i al taulell d'anuncis de la corporació. www.santcugat.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia