jueves, 24 de noviembre de 2016

1 plaça d'informàtic/a, Ajuntament de Castellar del Vallès ( Barcelona)

L'alcalde, per resolució de 10 de novembre de 2016, ha acordat aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu de personal laboral temporal per a ocupar una plaça d'informàtic/a, lloc de treball d'auxiliar tècnic/a d'informàtica, pel sistema de concurs-oposició.
Les bases del procés selectiu s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de novembre de 2016
El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés selectiu és de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 25 de novembre al 14 de desembre de 2016, a.i.}
La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l'ajuntament www.castellarvalles.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia