miércoles, 30 de noviembre de 2016

processos selectius inclosos en el Pla d'actuació en matèria d'ocupació, PAMO 2014 i PAMO 2015. Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, per decrets de la presidència de data 23 de desembre de 2014, 3 de novembre i 28 de desembre de 2015, va aprovar el Pla d'actuació en matèria d'ocupació per als anys 2014 (PAMO 2014) i 2015 (PAMO 015).
Pel fet que per sengles decrets de la presidència de la corporació de data 21 de novembre de 2016 es convoquen els processos selectius reservats a la promoció interna de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona i els corresponents a la reclassificació de llocs de treball que tot seguit es detallen:

Convocatòria P01/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 76 places d'administratiu/va, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala administrativa, escala d'administració general.

Convocatòria P02/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a superior arquitectura/enginyeria –enginyeria industrial-, del grup de classificació A, subgrup A1, sotsescala tècnica, classe superior, escala d'administració especial.

Convocatòria P03/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 5 places de tècnic/a superior en documentació, del grup de classificació A, subgrup A1, sotsescala tècnica, classe superior, escala d'administració especial.

Convocatòria P04/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places de tècnic/a superior –especialista en l'àmbit de contractació-, del grup de classificació A, subgrup A1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P05/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a superior –especialista en l'àmbit de la gestió de programes de promoció econòmica i ocupació-, del grup de classificació A, subgrup A1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P06/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 3 places de tècnic/a superior –especialista en l'àmbit de la gestió de polítiques socials-, del grup de classificació A, subgrup A1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P07/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a superior –especialista en joventut-, del grup de classificació A, subgrup A1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P08/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a superior recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P09/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana en educació –docent de l'àrea de coneixements d'informàtica i comunicació audiovisual-, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P10/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana informàtica, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P11/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places de tècnic/a mitjà/ana especialista –àmbit de la gestió de polítiques socials-, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P12/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana especialista –àmbit de joventut-, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P13/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana especialista –àmbit de salut pública-, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P14/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 3 places de tècnic/a mitjà/ana especialista –àmbit de consum-, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P15/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana educador/a, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P16/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places de tècnic/a gestió de recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P17/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a gestió de recursos humans –selecció i desenvolupament-, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P18/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 4 places de tècnic/a mitjà/ana gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P19/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça de tècnic/a auxiliar bibliologia –conductor de bibliobús-, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P20/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places de tècnic/a auxiliar –apostes-, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P21/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 8 places de guarda forestal especialista, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P22/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça d'oficial/a especial paleta, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P23/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places de tècnic/a auxiliar sanitat –auxiliar de geriatria-, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P24/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça d'auxiliar d'oficina, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d'administració especial.

Convocatòria P25/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça d'oficial conductor/a de vehicles –oficial/a conductor/a serveis logístics-, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P26/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça d'oficial/a manteniment forestal, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P27/14
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 1 plaça d'oficial/a magatzem, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P01/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 9 places d'oficial/a especial d'obres públiques, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P02/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 14 places d'oficial/a especial instal·lacions, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P03/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 26 places d'oficial/a especial xofer, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P04/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 6 places d'oficial/a especial fuster, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P05/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 9 places d'oficial/a especial cuina, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P06/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 7 places d'oficial/a especial reproducció gràfica, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P07/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 10 places d'oficial/a especial magatzem, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P08/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 9 places d'oficial/a especial manteniment forestal, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P09/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places d'oficial/a especial mecànic i construccions metàl·liques, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P10/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 5 places d'oficial/a especial paleta, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P11/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 5 places d'oficial/a especial pintor/a, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P12/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places d'oficial/a especial manteniment vehicles, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P13/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places d'oficial/a obres públiques, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P14/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 5 places d'oficial/a conductor/a de vehicles –conductor/a de serveis logístics-, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P15/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 6 places d'oficial/a manteniment forestal, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P16/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 10 places d'auxiliar de cuina, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P17/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 9 places d'oficial/a magatzem, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P18/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 4 places d'oficial/a paleta, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P19/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places d'oficial/a especial laboratori d'obres públiques, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P20/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 2 places d'oficial/a especial presa de dades, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P21/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 14 places d'oficial/a especial jardiner/a, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Convocatòria P22/15
Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per proveir 5 places d'oficial/a especial permisos d'obres públiques, del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, classe personal d'oficis, escala d'administració especial.

Les bases íntegres reguladores d'aquestes convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de febrer de 2016 i 2 de novembre de 2016 (modificació parcial bases específiques primeres en relació a diverses convocatòries), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7094, de 7 d'abril de 2016, i núm. 7244, de 10 de novembre de 2016, i estan exposades al tauler d'anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans (carrer de Minerva, 4 – Barcelona).
El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 30 de noviembre al 19 de desembre de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans (carrer de Minerva, 4 – Barcelona). 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia