martes, 22 de noviembre de 2016

Borses de treball de: operari de deixalleria, xofer, peó de recollida i peó de planta de triatge. Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (Barcelona)

Per acord de l'Assemblea General de la Mancomunitat La Plana de data 26 d'octubre de 2016, es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció per a la creació de borses de treball per cobrir necessitats d'ocupació no permanent dels perfils professionals d'operari de deixalleria, xofer, peó de recollida i peó de planta de triatge.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de novembre de 2016, s'ha publicat la convocatòria i les bases reguladores de l'esmentat procés selectiu.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part en aquest procés selectiu serà de vint dies naturals comptats des del dia següent al de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i extracte de la convocatòria en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 23 de noviembre al 12 de desembre de 2016, a.i.}
Els següents anuncis es faran públics exclusivament en el tauler d'edictes de la Mancomunitat La Plana i pagina web www.mancoplana.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia