domingo, 20 de noviembre de 2016

1 Tècnic/a superior en Urbanisme. (A1). Ajuntament de Palafolls (Barcelona)

En el BOPB de data 9 de novembre de 2016 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tècnic/a Superior en Urbanisme de l'Ajuntament de Palafolls .
Denominació de la plaça segons plantilla: Tècnica Superior en Urbanisme
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Administració especial
Sot escala: tècnica
Classe: Tècnic Superior
Grup de classificació: A1
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de VINT dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 18 de noviembre al 7 de desembre de 2016, a.i.}  - https://www.palafolls.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia