martes, 22 de noviembre de 2016

1 tècnic/a superior biòleg/òloga (exp. 901245/16). Àrea Metropolitana de Barcelona 

Per decret de Gerència de data 10 de novembre de 2016, s'ha resolt convocar concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a superior biòleg/oga, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació, adscrit/a al Servei de Laboratori de la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les bases de selecció del citat concurs es trobaran a Administració de Personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (c/ 62, núm. 16, edifici B, planta baixa, sector A, Zona Franca, 08040- Barcelona) i al web www.amb.cat, l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.
Les persones interessades, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de currículum vitae detallat i fotocopia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, durant el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. {del 23 de noviembre al 7 de desembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia