miércoles, 2 de noviembre de 2016

Anunci de l’Ajuntament d’Alberic sobre oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2016. (Ribera Alta-València)

ANUNCI
Per acord de Junta de Govern de 17 d’octubre de 2016, i prèvia la preceptiva negociació, s’ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública per a 2016, comprensiva de les següents vacants:
Província: València Corporació: Alberic
Nombre Codi Territorial: 46011
PERSONAL FUNCIONARI
- Grup segons article 76 de la Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre: A2;
Classificació: Escala d’Administració Especial; Subescala i classe: Serveis Especials. Comeses Especials;
Nombre de vacants: una;
Denominació: Encarregat Biblioteca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia