miércoles, 9 de noviembre de 2016

borsa de treball de tècnics auxiliars de biblioteca (C1), de l’Ajuntament d’Algemesí (Ribera Alta-València)

ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 d’octubre de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de funcionaris interins per a possibles necessitats de técnics auxiliars de biblioteca pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar i grup de titulació C1.
El procediment de selecció serà el concurs-oposició.
Les bases íntegres de la convocatòria es troben publicades en la pàgina web municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament. www.algemesi.es
Les instàncies per a formar part del procés selectiu aniran dirigides a l’Alcaldessa/Presidenta i podran presentar-se durant el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. {del 10 al 30 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia