jueves, 3 de noviembre de 2016

1 plaça de cap d’operacions i control tècnic per a la planta de residus sòlids urbans, compostatge i abocador controlat de rebutjos de Villena. Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)

En la pàgina web de VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, www.vaersa.com, apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria per a la provisió, com a personal temporal per una duració màxima de sis mesos, d’una plaça de cap d’operacions i control tècnic per a la planta de residus sòlids urbans, compostatge i abocador controlat de rebutjos de Villena, en la província d’Alacant.
 La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el curriculum vitae per a optar a la plaça (experiència laboral, formació acadèmica, formació complementària i resta de requisits) haurà d’aportar-se durant el termini de presentació de candidatures, amb l’advertiment que no es prendrà en consideració la presentada amb posterioritat, necessàriament a través de la plataforma informàtica destinada a això, www.vaersa.com, prèvia acceptació de la política de privacitat de dades de VAERSA, a fi de complir els requisits i exigències de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El termini de presentació de candidatures serà de set dies naturals. El dia d’inici del còmput del dit termini serà el mateix dia de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. {del 3 al 9 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia