jueves, 10 de noviembre de 2016

beques PROMOE per al curs 20172018 per a la realització d’estades d’estudis durant el curs acadèmic 2017-2018, entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de setembre de 2018. Universitat Politècnica de València

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text de la qual es pot consultar complet en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
Primera. Objecte de la convocatòria L’objectiu de la present convocatòria és la mobilitat d’estudiants per a fer estades d’estudis sobre la base dels convenis amb les universitats sòcies. Es pretén:
Permetre que l’estudiantat es beneficie educativament, lingüísticament i culturalment de l’experiència de l’aprenentatge en altres països.
Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les institucions d’acolliment.
Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb mentalitat oberta i experiència internacional.
Segona. Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes L’import màxim total de 235.000 €. Les beques disponibles van adjudicant-se fins a cobrir el pressupost destinat a aquesta convocatòria segons les condicions econòmiques descrites a continuació:
Borsa única
Destinació . . . . . . . . Borsa única
EUA-Canadà . . . . .  2.500,00 €
Austràlia . . . . . . . . . 2.600,00 €
Àsia (excepte el Japó) . . . 2.000,00 €
Japó . . . . . . . . . . . .  2.600,00 €
Amèrica Llatina . . . 2.000,00 €
Ajuts complementaris de TOEFL, per a l’alumnat amb beca del ministeri i complement d’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents segons convocatòria.
Tercera. Destinació de les beques Aquestes beques es dirigeixen a estudiants de grau i màster de titulacions oficials de la Universitat Politècnica de València que compleixen els requisits de participació de la convocatòria.
 Quarta. Bases reguladores www.opii.upv.es
 Cinquena. Sol·licituds Les sol·licituds s’emplenen a través del sistema de gestió de convocatòries d’aplicació AIRE de la UPV. El termini de lliurament de les sol·licituds i de la documentació justificativa de mèrits i requisits és del 8 al 28 de novembre 13.00 hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia