viernes, 18 de diciembre de 2015

1 peó conserge d'escola com a personal laboral fix. Ajuntament de Sant Celoni (Barcelona)

Ajuntament de Sant Celoni  ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça de peó conserge d'escola com a personal laboral fix.
Es fa pública la convocatòria d'una plaça de peó conserge d'escola corresponent a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Celoni. Les bases reguladores de la convocatòria estan publicades BOP de 2 de desembre de 2015, al tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal (www.santceloni.cat).
El termini de presentació d'instàncies és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 19 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia