jueves, 10 de diciembre de 2015

borsa de treball d'administratiu/iva. Ajuntament de Cubelles (Barcelona)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2015 va aprovar les bases que regiran el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’administratiu/va per a la selecció de personal laboral temporal o personal interí de l’Ajuntament de Cubelles.
En el “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 27 de novembre de 2015 es fan públiques íntegrament les bases de la present convocatòria.
El termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la present convocatòria al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.{de l' 11 al 30 de desembre de 2015, a.i.}  www.cubelles.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia