lunes, 21 de diciembre de 2015

borsa de treball d'educador/a de les llars d'infants (C1) . Ajuntament de Subirats (Barcelona)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Subirats, en sessió extraordinària de 2 de desembre de 2015, va aprovar per unanimitat la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'educador/a de les llars d'infants del grup C, subgrup C1 de l'Ajuntament de Subirats, per a cobrir temporalment les possibles necessitats de nomenaments interins i contractacions laborals temporals de l'Ajuntament de Subirats.
Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s'han de presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 17 de desembre al 5 de gener de 2016}, en els termes i segons s'indica a les bases.  www.subirats.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia