viernes, 25 de diciembre de 2015

1 Tècnic/a Mitjà/na Enginyer/a Industrial, especialitat Electricitat (A2) . Ajuntament de Sabadell (Barcelona)

Atès que per decret núm. 11766/2015 del regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, de data 24 de novembre, s'han aprovat les bases i la convocatòria del concurs públic per proveir, amb caràcter interí, places de Tècnic/a Mitjà/na Enginyeria Industrial vinculades a llocs de treball de Tècnic/a Mitjà/na Enginyer/a Industrial, especialitat Electricitat de l'Ajuntament de Sabadell.
Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al BOPB núm.022015026415, de data 11 de desembre de 2015, i es poden recollir al Registre General de l'Ajuntament (c. Indústria núm. 10) o bé consultar al tauler d'edictes electrònic i/o a la següent adreça d'Internet: http://www.sabadell.cat.
La presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 25 de desembre de 2015 al 3 de gener de 2016, a.i.} i es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia