viernes, 25 de diciembre de 2015

1 tècnic de turisme (06-2015). Ajuntament de Prades

Per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de desembre de 2015 s'ha resolt convocar concurs-oposició lliure per cobrir la plaça de tècnic de turisme per a l'oficina municipal de turisme, en règim laboral temporal i amb jornada parcial.
Per aquesta mateixa Resolució es van aprovar les bases generals i específiques que han de regir el procés selectiu. Les bases es poden obtenir a les oficines de l'Ajuntament i es poden consultar al següent enllaç: http://prades.cat/ca/content/anuncis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia