viernes, 11 de diciembre de 2015

borsa de treball d’administratius per a posteriors nomenaments d’interins. Ajuntament de Foios (Horta Nord-València)

Edicte de l’Ajuntament de Foios sobre aprovació de la convocatòria i bases per a la formació de la borsa de treball d’administratius per a posteriors nomenaments d’interins.EDICTOPer Acord de la Junta de Govern de data 4 de novembre de 2015, han estat aprovades la convocatòria i les bases reguladores que han de regir per a la creació d’una borsa de treball d’administratius.
El
termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Ofiial de la Província de València.
{del 12 al 31 de desembre de 2015, a.i.}Més informació en l’Ajuntament de Foios, situat en la Plaça del Poble, núm. 1, i en la pàgina web: www.foios.es.
Els successius anuncis seran publicats únicament en la
pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia