domingo, 6 de diciembre de 2015

1 Tècnic/a Mig de Gestió dels equipaments municipals.. Ajuntament de Collbató (Barcelona)

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2015, va aprovar les bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció 02/2015 per tal de cobrir mitjançant interinatge per projecte, a jornada complerta, un lloc de treball de Tècnic/a Mig de Gestió dels equipaments municipals.
Les sol·licituds per participar al procediment selectiu s’hauran de presentar en el termini de deu dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació de les bases i convocatòria al BOP i extracte al DOGC.{del 5 al 14 de desembre de 2015, a.i.}
Les bases específiques es poden consultar a la web municipal: www.collbato.cat, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia