lunes, 14 de diciembre de 2015

borsa de treball d'agent de Policia Local. Ajuntament de Constantí (Tarragona)

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2015, es va aprovar la convocatòria pública del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’agent de policia local per a cobrir vacants i realitzar substitucions.
L’anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 257 de data 6 de novembre de 2015.
Els restants i successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seva pàgina web (www.constanti.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia