miércoles, 23 de diciembre de 2015

XXXIV edició concurs premi del cartell anunciador de Moros y Cristians de Muro de Alcoy per a l'any 2016.

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm 2015-0957, de data 4 de desembre de 2015 s'ha acordat: 
Aprovar les bases  del XXXIV edició concurs  premi del cartell anunciador de Moros y Cristians de Muro de Alcoy per a l'any 2016, estant sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a 2016, amb les especificacions següents:
• Objecte: XXXIV edició del cartell anunciador de Moros y Cristians 2016.
• Finalitat: la promoció de la festivitat local de Moros y Cristians.
• Requisits: els establits en les Bases Generals que regeix la convocatòria.
• Òrgan competent per a la resolució del procediment: alcalde.
Termini de presentación dels cartells començara a comptar des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d´Alacant, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Muro de Alcoy i en la pàgina web municipal i finalitzarà el 10 de febrer de 2016.
• Documents que han d´acompanyar a la sol·licitud: annex I disponible en la pàgina web municipal www.vilademuro.net, juntament amb la documentació que s'hi especifica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia