lunes, 14 de diciembre de 2015

borsa de treball operaris/àries o conserges. Ajuntament de Cabrera de Mar (Barcelona)

La Junta de Govern Local en acord de data 12 de novembre de 2015, va aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura, per raons justificades de necessitat i urgència, de possibles contractacions o nomenaments temporals com a operaris/àries o conserges.
Atès que s’ha detectat un error en el text de l’Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província de data 1 de desembre de 2015, es fa constar que tal i com determina la base tercera de les Bases aprovades, el termini de presentació d’instàncies començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província.
www.cabrerademar.cat    Plaça de l'Ajuntament, 5, 08349 Cabrera de Mar, Barcelona - 937 59 00 91

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia