martes, 1 de noviembre de 2016

borsa de treball de mestres, logopedes, fisioterapeutes, educadors/ores d'educació especial i d'educadors/ores d'escoles bressol. Ajuntament de Terrassa

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, apartat Borses de Treball, en data 20 d'octubre de 2016, han estat publicades les Bases íntegres (aprovades per Resolució núm. 7885, de 10 d'octubre de 2016) que han de regir el procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de:

- Mestres, logopedes, fisioterapeutes i educadors/es per les escoles d'educació especial
- Educadors/es d'escoles bressol

El termini de presentació d'instàncies serà de VINT dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler).{del 29 d'Octubre al 17 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia