miércoles, 9 de septiembre de 2015

1 Auxiliar Administratiu/iva, amb caràcter d’interinitat, de l’Ajuntament del Vendrell. (Tarragona)

Ajuntament del Vendrell  ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça.
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 203, de data 1 de setembre de 2015, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició d’una plaça d’auxiliar administratiu, amb caràcter d’interinitat, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament del Vendrell.  elvendrell.net
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DiariOficial de la Generalitat.{del 8 al 28* de setembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia