viernes, 25 de septiembre de 2015

1 lloc de director de serveis urbans, en règim de personal directiu. Ajuntament de Figueres (Girona)

Número d’expedient: SIDO2015001588
Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 180, de data 17 de setembre de 2015, es va publicar la convocatòria del concurs de mèrits i les bases per a la provisió d’un lloc de director de serveis urbans, en règim de personal directiu.
El termini de presentació d’instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 26 de setembre al 15 d'octubre de 2015, a.i.}  www.figueres.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia