miércoles, 9 de septiembre de 2015

borsa de treball de Subaltern/a . Ajuntament de Sabadell (Barcelona)

Atès que per decret núm. 8116/2015, de data 30 de juliol, s’han aprovat les bases i la convocatòria del concurs públic d’ampliació de borsa de treball per proveir places de Subaltern/a de l’Ajuntament de Sabadell.
Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicat al BOPB núm. 022015020123, de data 10 d’agost de 2015, i es poden recollir al Registre General de l’Ajuntament (c. Indústria núm. 10) o bé consultar al tauler d’edictes electrònic i/o a la següent adreça d’Internet: http://www.sabadell.cat.
La presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 10 al 29 de septiembre de 2015, a.i.} i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’art. 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia