miércoles, 23 de septiembre de 2015

1 tècnic/a en Salut Jove, dins de l’Àrea de Benestar i Drets Socials (Servei de Salut) de l' Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 de juliol de 2015, es van publicar les bases que han de regir en el concurs específic convocat per proveir el lloc de treball de tècnic/a en Salut Jove, dins de l’Àrea de Benestar i Drets Socials (Servei de Salut) d'aquest Ajuntament, grup retributiu 4, nivell de complement de destinació 20.
El termini de presentació d’instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 22 de setembre al 8 d'octubre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs específic es faran públics al tauler d’ anuncis d’ aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia