miércoles, 23 de septiembre de 2015

1 plaça de bidell (grup assimilat de classificació AP), de l’Ajuntament de Cabrils (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 14 de setembre de 2015, s’han publicat íntegrament les Bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de bidell (grup assimilat de classificació AP), en règim de personal laboral indefinit, mitjançant oposició lliure, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2014.
El termini de presentació de sol·licituds per participar a l’esmentada convocatòria és de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 23 de setembre al 13* d'octubre de 23015, a.i.} www.cabrils.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia