miércoles, 9 de septiembre de 2015

borsa d’educadors infantils per l’escola bressol. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de setembre d’enguany es publicaran íntegrament les bases per a la creació d’una borsa de treball per ocupar temporalment o mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, places d’educadores infantils per l’escola bressol que puguin ser necessàries en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.
El termini de presentació d’instàncies serà de deu dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 10 al 19 de setembre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d’edictes i a la pàgina web de la corporació.  www.svh.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia