sábado, 12 de septiembre de 2015

1 secretari/ària interventor/a. - interinament-. (A1). Ajuntament de Tivissa (Tarragona)

L’Ajuntament de Tivissa obre selecció, mitjançant concurs oposició, de la plaça de secretaria intervenció amb caràcter interí.
En el BOPT número 207 de data 5 de setembre de 2015 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Tivissa.
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari/ària interventor/a
Règim jurídic: funcionari/a
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC.{de l' 11 al 25 de setembre de 2015, a.i.}
www.tivissa.altanet.org Carrer Caserna, 4, 43746 Tivissa, Tarragona977 41 88 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia