miércoles, 23 de septiembre de 2015

1 enginyer tècnic (A2) -interinitat-. Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient (Barcelona)

Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient  ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça d'enginyer tècnic, en règim d'interinitat.
El Butlletí Oficial de la Província, de data 04.09.2015, publicà les Bases de la convocatòria que hauran de regir el procés selectiu per a la cobertura, en règim d’interinitat, d’una plaça d’enginyer tècnic, d’Administració especial sots-escala tècnica, grup A2-23.
El termini de presentació d’instàncies és de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 22 de setembre al 13* d'octubre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia