miércoles, 23 de septiembre de 2015

1 Tècnic auxiliar de biblioteca (C1). Ajuntament de Cabrils (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 14 de setembre de 2015, s’han publicat íntegrament les Bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal i urgent, mitjançant concurs-oposició per torn lliure, d’una plaça de Tècnic auxiliar de biblioteca (subgrup assimilat de classificació C1), amb un contracte laboral d’interinitat.
El termini de presentació de sol·licituds per participar a l’esmentada convocatòria és de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 23 de setembre al d'octubre de 2015, a.i.}  www.cabrils.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia