lunes, 28 de septiembre de 2015

1 tècnic/a superior en Dret, lloc de treball de cap d’unitat Jurídica Administrativa. Ajuntament de Castellar del Vallès (Barcelona)

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2015, ha acordat aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu d’un/a funcionari/ària interí/ina per a ocupar una plaça de tècnic/a superior en Dret, lloc de treball de cap d’unitat Jurídica Administrativa.
Les bases del procés selectiu s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de setembre de 2015
El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés selectiu és de quinze dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2015, a.i.}
La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l’ajuntament www.castellarvalles.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia